СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2005 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 299 от 3.7.2017 г.)

Акценти в здравно-образователната политика
Георги Проданов
(изтегляния 1332 от 3.7.2017 г.)

Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми
Розалия Кузманова-Карталова
(изтегляния 427 от 3.7.2017 г.)

Социално-битови дейности в детската градина
Радка Гайдова
(изтегляния 4704 от 3.7.2017 г.)

Някои иновации в съвременния нотопис
Нина Начева-Маркова
(изтегляния 1274 от 3.7.2017 г.)

Ценностите и “Моделите на здравата личност”
Пенка Костова
(изтегляния 1401 от 3.7.2017 г.)

Езиковата социализация на ромските деца
Христо Кючуков
(изтегляния 327 от 3.7.2017 г.)

Надеждност на дидактическите текстове
Виолета Маринова Любомир Христов Димитър Цветков
(изтегляния 373 от 3.7.2017 г.)

Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри
Милена Алексиева
(изтегляния 1606 от 3.7.2017 г.)

Изобразителното изкуство и работата в екип
Пламен Легкоступ
(изтегляния 670 от 3.7.2017 г.)

Проблемът за педа- гогическите способности в подготовката на студентите
Виолета Маринова Наталия Морева
(изтегляния 657 от 3.7.2017 г.)