СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2005 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 314 от 3.7.2017 г.)

Акценти в здравно-образователната политика
Георги Проданов
(изтегляния 1474 от 3.7.2017 г.)

Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми
Розалия Кузманова-Карталова
(изтегляния 460 от 3.7.2017 г.)

Социално-битови дейности в детската градина
Радка Гайдова
(изтегляния 4989 от 3.7.2017 г.)

Някои иновации в съвременния нотопис
Нина Начева-Маркова
(изтегляния 1307 от 3.7.2017 г.)

Ценностите и “Моделите на здравата личност”
Пенка Костова
(изтегляния 1480 от 3.7.2017 г.)

Езиковата социализация на ромските деца
Христо Кючуков
(изтегляния 355 от 3.7.2017 г.)

Надеждност на дидактическите текстове
Виолета Маринова Любомир Христов Димитър Цветков
(изтегляния 391 от 3.7.2017 г.)

Психо-педагогическа характеристика на подвижни игри
Милена Алексиева
(изтегляния 1733 от 3.7.2017 г.)

Изобразителното изкуство и работата в екип
Пламен Легкоступ
(изтегляния 718 от 3.7.2017 г.)

Проблемът за педа- гогическите способности в подготовката на студентите
Виолета Маринова Наталия Морева
(изтегляния 705 от 3.7.2017 г.)