СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ценностите и “Моделите на здравата личност”


Автори:
Пенка Костова

Страници: 171-175

Резюме:

В доклада се изясняват същността и природата на ценностите. От позициите на “психологията на растежа” и движението за повишаване на личностния потенциал ценностите се свързват с моделите на здравата личност.


Ключови думи:


Изтегляне


1441 изтегляния от 3.7.2017 г.