СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обучението на преразказване според съвременните нормативни документи по български език и литература за етапа I–IV клас


Автори:
Мариана Мандева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 177-187

Резюме:

Чрез контент анализ на нормативните документи по български език и литература за етапа I–IV клас се открояват образователните активи и ограничители при реализацията на перспективно, комуникативно ориентирано обучение на преразказване.


Ключови думи:


Изтегляне


3696 изтегляния от 3.7.2017 г.