СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фонетичният разбор за подобряване на езиковата култура на учениците в I–IV клас


Автори:
Даниела Йорданова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 188-198

Резюме:

В статията се предлагат проверени в практиката методически варианти за извършване на фонетичен разбор и упражнения за усвояване на словното ударение в I и II клас, които подобряват езиковата култура на децата. Учениците усъвършенстват фонематичния си слух и овладяването на правилен изговор на гласните в ударена и неударена позиция.


Ключови думи:


Изтегляне


2330 изтегляния от 3.7.2017 г.