СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Теоретични и практически въпроси при подготовката на материали за дистанционно обучение


Автори:
Димо Милев
Мариана Петрова

Страници: 199-222

Резюме:

Подготовката на преподавателите за успешна работа в нови информа- ционно-комуникационни среди е както оперативна, така и стратегическа задача на всяко едно висше училище. С особена степен на важност и отговорност стои този въпрос при подготовката на лекционни материали за дистанционното обучение.


Ключови думи:

дистанционно обучение

Изтегляне


662 изтегляния от 3.7.2017 г.