СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езиковата социализация на ромските деца


Автори:
Христо Кючуков

Страници: 234-241

Резюме:

Статията представя резултати от изследване с ромски деца на възраст от 0;1 – 2;8 и 6;0 – 7;0 год. И при двете групи изследвани деца са наблюдавани използваните стратегии за комуникация между деца и възрастни. Оказва се, че при първата група, в речта на възрастните роми се използват същите стартегии, познати от научната литература като опростяване на изказа или звукови замени в думите, за да могат те да се доближат до начина на говорене на малките деца деца. При по-големите деца (6;0 – 7;0) факторите, които имат важна роля за езикова социализация са от традиционната култура на ромите.


Ключови думи:


Изтегляне


343 изтегляния от 3.7.2017 г.