СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Понятийната карта – средство за развитие на образованието през XXI век


Автори:
Маринела Михова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 7-19

Резюме:

Статията разглежда проблема за понятийната карта като средство за учене чрез осмисляне. Анализирана е теорията за ученето чрез осмисляне, която се определя като нейна научна основа, описани са основните £ характеристики и са представени четири от най-използваните формата.


Ключови думи:


Изтегляне


1385 изтегляния от 3.7.2017 г.