СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Актуални проблеми на подготовката на учителите за работа в нови информационни и комуникационни среди


Автори:
Виолета Маринова
Мариана Петрова

Страници: 249-257

Резюме:

Подготовката на преподавателите за успешна работа в нови информа- ционно-комуникационни среди е и оперативна и стратегическа задача на всяко едно висше училище. С особена степен на важност и отговорност стои този въпрос при подготовката на материали за дистанционното обучение.


Ключови думи:


Изтегляне


1369 изтегляния от 3.7.2017 г.