СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Активните методи на обучение в системата на интерактивното обучение


Автори:
Наталия Морева

Страници: 321-340

Резюме:

Статията представя основни гледни точки за организацията на дискусии, тренинги и евристично общуване. Изложението разкрива тяхната роля в интер- активната система на преподаване. Авторът представя най-важните аспекти на интерактивното обучение и методите за преподаване на студенти.


Ключови думи:


Изтегляне


381 изтегляния от 3.7.2017 г.