СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблемът за педа- гогическите способности в подготовката на студентите


Автори:
Виолета Маринова
Наталия Морева

Страници: 341-349

Резюме:

Авторките представят резултати от съвместно изследване по проблема за педагогическите способности и уточняват неговото значение в професионално-практическата подготовка на студентите. Характеризират своеобразието на педагогическите способности в състава на човешките способности. Систематизират публикации за съдържанието и структурата на педагогическите способности и предлагат вариант за диагностицирането им. Провокират професионалните интереси на студентите към процеса на формиране и усъвършенстване на педагогическите им способности.


Ключови думи:


Изтегляне


683 изтегляния от 3.7.2017 г.