СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Концепцията за семейния учител. Анализ на мнението на студента и преподаватели от университета в Гранада, Испания


Автори:
Хосе Родригес Политехническия университет в Сантарем, Португалия

Страници: 39-57

Резюме:

В исторически план семейството има набор от функции, които се променят така, че да се адаптират към новите социални промени: плурализъм, движението за феминизъм и др. Тези промени водят към нови форми на организация на семейството. Целта на тази статия е да се покаже еволюцията на ценностната система в студентите по отношение на семейството. Изследването е проведено в Педагогически факултет на университета в Гранада, Испания.


Ключови думи:


Изтегляне


358 изтегляния от 3.7.2017 г.