СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Особености на феномена “четивна компетентност” при децата в начална училищна възраст


Автори:
Любомира Попова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 86-96

Резюме:

В статията се извеждат основания, очертаващи необходимостта от изуча- ване на феномена „четивна компетентност” при децата в начална училищна възраст. Акцент се поставя на педагогическите и психологически аспекти на това социолингвистично явление.


Ключови думи:

четивна компетентност, начална училищна възраст

Изтегляне


1809 изтегляния от 3.7.2017 г.