СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Миграцията и каналджийството като социално-педагогически проблеми


Автори:
Розалия Кузманова-Карталова

Страници: 97-107

Резюме:

В статията се анализира проблемът за миграцията в различните Ј варианти, като се акцентира върху нелегалната миграция и каналджийството, които се очертават като социално-педагогически проблеми. Извежда се профилът на хора, жертви на нелегалната миграция и каналджийството, като се очертават механизмите за овладяването на тези феномени на международно и национално равнище.


Ключови думи:

миграция; каналджийство; нелегална миграция; жертви

Изтегляне


442 изтегляния от 3.7.2017 г.