СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Информационните и комуникационни технологии като обект на изучаване в българското училище – учебни дисциплини, учебно съдържание, стратегии и проблеми


Автори:
Марияна Николова
Маргарита Тодорова

Страници: 108-125

Резюме:

Информатиката е наука, чието съдържание като теория и практика тепърва се създава, утвърждава и развива. Обучението по информационни и комуникационни технологии цели да осигури компютърна подготовка на всички, завършващи средно образование, която отговаря на европейския лиценз за компютърно знание.


Ключови думи:


Изтегляне


1389 изтегляния от 3.7.2017 г.