СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 311 от 9.6.2017 г.)

За агресията у учениците от начална училищна възраст
Георги Проданов
(изтегляния 2420 от 9.6.2017 г.)

Бежанският проблем и децата социалнопедагогически анализ
Розалия Кузманова-Карталова
(изтегляния 322 от 9.6.2017 г.)

Качество на образованието – реалност и перспективи
Антония Кръстева
(изтегляния 1032 от 9.6.2017 г.)

Фолклорът в българската клавирна миниатюра
Стефка Бочева
(изтегляния 2298 от 9.6.2017 г.)

Рефлексията в обучението на преразказване в I–IV клас
Мариана Мандева
(изтегляния 995 от 9.6.2017 г.)

Особености на развитието на началния етап на обучение по математика в другите страни
Виолета Маринова Антоанета Дочева
(изтегляния 2666 от 9.6.2017 г.)

Математическо моделиране в обучението по математика – горен курс
Виолета Маринова Венета Недялкова
(изтегляния 3296 от 9.6.2017 г.)

Аксиоматичният метод в училищния курс по геометрия
Виолета Маринова Камелия Колева
(изтегляния 1533 от 9.6.2017 г.)

Годишнини и Юбилеи
(изтегляния 386 от 9.6.2017 г.)