СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2007 / Том 15 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 435 от 12.6.2017 г.)

Социалното възпитание в контекста на социализацията
Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 4101 от 12.6.2017 г.)

Семейството на XXI век като социална институция
Пенка Костова
(изтегляния 8738 от 12.6.2017 г.)

Проблемният подход в обучението по информационни технологии
Гергана Маркова Мариана Николова
(изтегляния 941 от 12.6.2017 г.)

Общественото здраве и обучението на специалистите
Теодор Попов
(изтегляния 1536 от 12.6.2017 г.)

Направления в развитието на математиката
Виолета Маринова Камелия Колева
(изтегляния 699 от 12.6.2017 г.)

Нови изследвания в обучението на ромските деца в България
Христо Кючуков Зина Романова Зорица Цолова Ростислав Романов
(изтегляния 705 от 12.6.2017 г.)

Рецензия: Веселина Петрова. Моливко. Родна реч 3–4 г
Наталия Морева
(изтегляния 909 от 12.6.2017 г.)

Годишнини и Юбилеи
(изтегляния 240 от 12.6.2017 г.)

Кръгла маса в памет на доц. д-р Маргарита Каменова
Веселина Петрова
(изтегляния 247 от 12.6.2017 г.)