СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2008 / Том 16 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 267 от 8.6.2017 г.)

Относно научния статут на социалната педагогика
Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 9911 от 8.6.2017 г.)

Социална подкрепа на деца и семейства в риск
Боряна Здравкова
(изтегляния 3975 от 8.6.2017 г.)

Обучаващата игра и изобразителната дейност на детето
Николай Гюлчев
(изтегляния 2935 от 8.6.2017 г.)

Хроника
(изтегляния 422 от 8.6.2017 г.)