СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2009 / Том 17 / Брой 1

Статии

Интеркултурното образование – реалност и перспективи
Любомира Попова
(изтегляния 4494 от 26.5.2017 г.)

Към проблема за мотивацията на българския учител
Лидия Колева
(изтегляния 1673 от 26.5.2017 г.)

Изисквания към създаване на дидактически материали с компютър
Лъчезар Лазаров Стоянка Георгиева-Лазарова
(изтегляния 2421 от 26.5.2017 г.)

Конструирането като ерготерапия
Радка Гайдова
(изтегляния 1483 от 26.5.2017 г.)

Родителите и подготовката на 5–7-годишните по четене
Веселина Петрова
(изтегляния 4135 от 29.5.2017 г.)

Следдипломното обучение на катедра “Медицинска педагогика” при Факултета по обществена здраве, МУ – София. Направления и резултати
Теодор Попов Захарина Савова Юриана Траянова Добриана Сиджимова Нели Петрова Полина Балканска Людмила Чакърова
(изтегляния 1088 от 29.5.2017 г.)

Методи на обучение по рисуване, използвани в миналото
Венцислав Маринов
(изтегляния 759 от 29.5.2017 г.)

Интернет – как воспитывающая и обучающая среда
Алла Соколова
(изтегляния 278 от 29.5.2017 г.)