СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2009 / Том 17 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 342 от 30.5.2017 г.)

Принципи на социалната педагогика
Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 5597 от 30.5.2017 г.)

Ефекти на институционализацията и социалната изолация в СУПЦ
Красимира Петрова
(изтегляния 1073 от 30.5.2017 г.)

Персонална тренировъчна програма за подобряване физическото състояние на организма
Росица Димкова Митричка Старделова
(изтегляния 670 от 30.5.2017 г.)

Тиймбилдинг – рекреация и екстремност
Милен Видиновски Милена Алексиева
(изтегляния 348 от 30.5.2017 г.)

Рационалният начин на живот - верният път към здравето
Росица Димкова Димитър Николов
(изтегляния 516 от 30.5.2017 г.)

Развитие на бързината при 14–16-годишни плувци
Цветанка Дилова-Нейкова Панайот Паздреков
(изтегляния 511 от 30.5.2017 г.)

Някои аспекти в обучението по бадминтон за начинаещи
Мирослава Петкова
(изтегляния 1559 от 30.5.2017 г.)

Интегриран подход на маркетинговите комуникации в спортната индустрия
Елена Кънчева Мирослава Петкова
(изтегляния 465 от 30.5.2017 г.)

Неравноделните метруми и размери в часовете по солфеж
Нина Начева-Маркова
(изтегляния 5475 от 30.5.2017 г.)

Рецензия: “Арт-терапията при децата”. Теодор Попов, София, 2008
Рени Христова-Коцева
(изтегляния 470 от 30.5.2017 г.)

Зала родолюбие
Веселина Петрова
(изтегляния 311 от 30.5.2017 г.)