СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2011 / Том 19 / Брой 1

Статии

Социалната работа като дейност и обществена практика
Тодор Минев
(изтегляния 4377 от 24.4.2017 г.)

Организационен анализ на социалните услуги за стари хора
Красимира Петрова
(изтегляния 430 от 24.4.2017 г.)

Понятието величина
Николай Горчев
(изтегляния 317 от 24.4.2017 г.)

Задачи и проблеми на обучението по Web-програмиране
Николай Чолаков
(изтегляния 328 от 24.4.2017 г.)