СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2011 / Том 19 / Брой 2

Статии

Проблемът за анорексията от гледна точка на лаканианската прихоанализа
Милена Моцинова-Бръчкова
(изтегляния 558 от 21.4.2017 г.)

Дигиталната грамотност и детската идентичност
Катя Симеонова
(изтегляния 704 от 21.4.2017 г.)

Развитие на информационните средства за обучение
Лъчезар Лазаров
(изтегляния 1391 от 21.4.2017 г.)

Принципы дистанционного обучения
А.К. Мошкалов Б.А. Тургунбаева
(изтегляния 681 от 24.4.2017 г.)

Подготовка на дидактически материали в съвременното обучение
Стоянка Георгиева-Лазарова
(изтегляния 5241 от 24.4.2017 г.)