СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2011 / Том 19 / Брой 3

Статии

Развитие на системата от равнища на владеене на чужд език
Димитър Веселинов
(изтегляния 349 от 21.4.2017 г.)

Мотивация и демотивация при изучаване на чужд език
Пенка Пехливанова
(изтегляния 683 от 21.4.2017 г.)