СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1994 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 249 от 1.2.2018 г.)

За преосмисляне на възпитателните ценности
Жечо Атанасов
(изтегляния 236 от 1.2.2018 г.)

За професионалните функции на учителя
Стоянка Жекова
(изтегляния 1398 от 1.2.2018 г.)

Просветното дело в Свищов през Възраждането
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 701 от 1.2.2018 г.)

Проф. Димитър Т. Кацаров - живот, дейност и педагогически възгледи
Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 232 от 1.2.2018 г.)

Факел на българската просвета в Букурещ
Марин Люлюшев
(изтегляния 310 от 1.2.2018 г.)

Важни аспекти на личностното съзряване на 10-11-годишни ученици
Иван Карагьозов Васил Табаков
(изтегляния 429 от 1.2.2018 г.)

Общественото и частното образование във Франция
Жаклин Рейнс
(изтегляния 218 от 1.2.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 260 от 1.2.2018 г.)

Реформаторска педагогика - история и съвременност
Маринела Великова
(изтегляния 1861 от 1.2.2018 г.)

Риби в храма (храмове в рибата)
Иван Станков
(изтегляния 239 от 1.2.2018 г.)

Годишнини и юбилеи
Кънчо Чолаков
(изтегляния 238 от 1.2.2018 г.)

Педагогическата наука - призвание за проф. Жечо Атанасов
Тодор Ангелов
(изтегляния 374 от 1.2.2018 г.)

75 години от рождението на проф. д-р Елка Петрова
Димитър Гюров
(изтегляния 244 от 1.2.2018 г.)