СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2012 / Том 20 / Брой 2

Статии

Професионализмът в образованието и учителската професия
Жулиета Савова
(изтегляния 572 от 20.4.2017 г.)

Качества на директора на СОУ
Лидия Колева
(изтегляния 962 от 20.4.2017 г.)

Непълно семейство и проактивно родителство
София Дерменджиева
(изтегляния 657 от 20.4.2017 г.)

Духовно-нравственото възпитание в детската градина
Магдалена Легкоступ
(изтегляния 1337 от 20.4.2017 г.)

Културата на училищната организация
Мариана Гърмидолова
(изтегляния 811 от 20.4.2017 г.)

Теории за новото поколение обучавани
Стоянка Георгиева-Лазарова
(изтегляния 976 от 20.4.2017 г.)

Инклузивно образовање у Србиjи
Благица Златкович
(изтегляния 295 от 21.4.2017 г.)

Нови книги. Рецензии
(изтегляния 584 от 21.4.2017 г.)

Годишнини и Юбилеи
(изтегляния 312 от 21.4.2017 г.)