СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2013 / Том 21 / Брой 1

Статии

Писменият преразказ като езиков текст
Мариана Мандева
(изтегляния 455 от 21.10.2016 г.)

Понятието величина
Николай Горчев
(изтегляния 1179 от 21.10.2016 г.)

Същностни характеристики на социалнопедагогическата работа
Розалия Кузманова-Карталова
(изтегляния 535 от 21.10.2016 г.)

Приемане на смъртта и социалната подкрепа
Красимира Петрова
(изтегляния 484 от 21.10.2016 г.)

Нови методи на преподаване
Веселина Петрова
(изтегляния 411 от 21.10.2016 г.)