СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2013 / Том 21 / Брой 2

Статии

Психология на нравствеността в толстоистките възгледи на Димитър Кацаров
Живко Карапенчев Мариана Няголова
(изтегляния 874 от 21.10.2016 г.)

Техники за писмено преразказване в началните класове
Мариана Мандева
(изтегляния 559 от 21.10.2016 г.)

Типове реч и обучението по писмено преразказване
Мариана Мандева
(изтегляния 894 от 21.10.2016 г.)

Предпоставки за възникването на социалната педагогика в Русия
Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 598 от 2.11.2016 г.)

Изработване на правила в групи за социална подкрепа
Красимира Петрова
(изтегляния 805 от 2.11.2016 г.)

Проблеми на следдипломното обучение
Веселина Петрова
(изтегляния 322 от 2.11.2016 г.)