СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2014 / Том 22 / Брой 1

Статии

Детската градина – социална и задължителна
Радка Гайдова
(изтегляния 601 от 2.11.2016 г.)

Системата JUMP MATH в българските училища
Антония Кръстева
(изтегляния 520 от 2.11.2016 г.)

Граждански аспекти на българското литературно образование
Огняна Георгиева-Тенева
(изтегляния 423 от 2.11.2016 г.)

Основни закономерности при селекцията в минихандбала
Росица Димкова
(изтегляния 462 от 2.11.2016 г.)

Езиковото образование в българското училище в европейски образователен континуум
Миглена Велчева Мариана Мандева
(изтегляния 456 от 2.11.2016 г.)

Обучение и технологии
Лъчезар Лазаров Стоянка Георгиева-Лазарова
(изтегляния 2150 от 2.11.2016 г.)