СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2015 / Том 23 / Брой 1

Статии

Кинезиотейпинг методът – хит в спортно- възстановителната практика
Стефания Беломъжева-Димитрова Мартин Стойчевски
(изтегляния 354 от 7.12.2016 г.)

Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания
Анелия Гърбачева Светослав Зашев
(изтегляния 1203 от 7.12.2016 г.)

Четири случая на приемна грижа
Красимира Петрова
(изтегляния 502 от 7.12.2016 г.)

Паганини и модернизмът (Превод проф. д-р Божанка Моцинова)
Габриеле Пиерджовани
(изтегляния 322 от 7.12.2016 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 263 от 26.7.2018 г.)