СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2016 / Том 24 / Брой 1

Статии

Концепцията на приобщаващото образование
Петя Марчева
(изтегляния 1305 от 30.6.2016 г.)

Кейс методът в екологичното образование на децата
Петя Конакчиева
(изтегляния 779 от 30.6.2016 г.)

Изследване интересите и отношението на ученици от начален етап към спортни занимания
Милена Алексиева Мирослава Петкова
(изтегляния 829 от 30.6.2016 г.)

Към проблема за миграцията на младите хора в България
Любомира Попова
(изтегляния 613 от 30.6.2016 г.)

Предучилищното възпитание в Русия
Олга Зверева
(изтегляния 438 от 30.6.2016 г.)

Информационна система „E-ПРЕПОДАВАТЕЛ”
Лъчезар Лазаров
(изтегляния 444 от 30.6.2016 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 228 от 26.7.2018 г.)