СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2016 / Том 24 / Брой 2

Статии

Съвременни стратегии за обучението на учениците от нет поколението
Мариана Гърмидолова
(изтегляния 518 от 30.11.2016 г.)

Детските рисунки като феномен на художествената култура
Мариана Гърмидолова
(изтегляния 545 от 30.11.2016 г.)

Гещалтконцепция в образователния процес
Деляна Чуховска
(изтегляния 518 от 30.11.2016 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 238 от 26.7.2018 г.)