СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2018 / Том 26 / Брой 2

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 489 от 13.12.2018 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 404 от 14.12.2018 г.)

Съдържание
(изтегляния 424 от 14.12.2018 г.)

Двигателна активност и интерес към спорта на 11–12-годишни ученици
Стефания Беломъжева-Димитрова Димитър Димитров
(изтегляния 427 от 14.12.2018 г.)

Теоретико-практически основи на професионално-практическата подготовка на магистрите
Мария Олийник Наталия Мачинска Инна Перепелюк
(изтегляния 310 от 14.12.2018 г.)

Концепция за професионалната подготовка на началните учители
Олеся Олеиник Алена Шулга Наталия Никула
(изтегляния 399 от 14.12.2018 г.)

Феноменът „РЕФЛЕКСИЯ“ в педагогическите интерпретации
Мариана Марусинец
(изтегляния 478 от 14.12.2018 г.)

Социално-психологически детерминанти на синдрома “BURNOUT” при учителите
Галина Фесун Татяна Канивец
(изтегляния 387 от 14.12.2018 г.)

Проучване на мнението на спортуващите „Баскетбол 3х3“
Данаил Киров
(изтегляния 450 от 14.12.2018 г.)

Изследване на спортната подготовка при 13–14-годишни бадминтонисти
Мирослава Петкова Васил Василев
(изтегляния 386 от 14.12.2018 г.)

Технологии в помощ на студентите с нарушено зрение, изучаващи математика и информатика
Анна Стоева Силвия Върбанова Юлиана Дошкова-Тодорова
(изтегляния 398 от 14.12.2018 г.)

Комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност
Десислава Попова
(изтегляния 558 от 14.12.2018 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 504 от 14.12.2018 г.)

Authors in This Issue
(изтегляния 277 от 11.3.2019 г.)