СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2019 / Том 27 / Брой 1

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 272 от 30.5.2019 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 241 от 30.5.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 294 от 30.5.2019 г.)

Анализ на егоориентацията и колективната ориентация на състезатели по баскетбол
Милена Алексиева, Данаил Киров
(изтегляния 293 от 30.5.2019 г.)

Детските рисунки като документ на епохата
Мариана Гърмидолова
(изтегляния 428 от 30.5.2019 г.)

Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда
Марина Теофилова
(изтегляния 251 от 30.5.2019 г.)

Хроника: Кръгла маса на тема „Играя и общувам“
Веселина Петрова
(изтегляния 259 от 30.5.2019 г.)

Авторите на броя
(изтегляния 296 от 30.5.2019 г.)

Authors in this issue
(изтегляния 260 от 30.5.2019 г.)