СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2019 / Том 27 / Брой 2

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 188 от 19.12.2019 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 169 от 19.12.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 245 от 19.12.2019 г.)

Образованието и спортът – етични основи за албанската социална асоциация
Нуредин Чечи Марджета Чечи Едмонд Бичоку
(изтегляния 252 от 19.12.2019 г.)

Установяване нивото на спортната подготвеност на 8 –10-годишни кикбоксьори
Павлина Павлова Мирослава Петкова
(изтегляния 165 от 19.12.2019 г.)

Трудности в началното обучение по плуване
Парашкева Коева
(изтегляния 188 от 20.12.2019 г.)

Влияние на езика върху тревожността и агресивното поведение на деца в риск
Катерина Златкова-Дончева
(изтегляния 207 от 20.12.2019 г.)

Концертните изяви в помощ на бъдещия музикален педагог
Бинка Караиванова
(изтегляния 189 от 20.12.2019 г.)

Изследване на мотивацията и дългосрочните цели при студенти от България и Сърбия
Мариана Борукова Владимир Котев
(изтегляния 194 от 20.12.2019 г.)

Честота и причини за травмите при студентки състезателки по волейбол
Стефания Беломъжева-Димитрова Петя Ангелова
(изтегляния 161 от 20.12.2019 г.)

Изследване на игровата ефективност на националния баскетболен отбор на колички
Милена Алексиева Мирослава Петкова
(изтегляния 161 от 20.12.2019 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 237 от 20.12.2019 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 203 от 20.12.2019 г.)