СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2020 / Том 28 / Брой 1

Статии

Профил на списанието
(изтегляния 131 от 3.6.2020 г.)

До бъдещите автори
(изтегляния 130 от 3.6.2020 г.)

Съдържание
(изтегляния 202 от 3.6.2020 г.)

Индикаторы оценки компетенций преподавателя вуза
Роза Богоудинова, Айслу Абдулхакова, Светлана Бородина
(изтегляния 114 от 3.6.2020 г.)

Reducing aggressive behaviour among children in educational and social practices
Katerina Zlatkova-Doncheva, Desislava Popova, Karina Gospodinova
(изтегляния 127 от 3.6.2020 г.)

За проф. д-р Георги Бижков – с признателност и уважение
Мариела Тодорова-Колева
(изтегляния 139 от 3.6.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 141 от 3.6.2020 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 149 от 3.6.2020 г.)