СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Индикаторы оценки компетенций преподавателя вуза


Автори:
Роза Богоудинова, Айслу Абдулхакова, Светлана Бородина Казанския национален изследователски технологичен университет, Казански държавен институт за култура, Русия

Страници: 25-29

Резюме:

The article discusses the urgent problems of the educational process in higher education caused by crisis phenomena in pedagogy as the main way of personality development.One of the ways to overcome the crisis is the formation of the worldview of the teacher, substantiates the content of his intellectual, cognitive, communication, research competencies.


Ключови думи:

higher education pedagogy; educational process; intellectual and cognitive competencies; communication competencies; research competencies.

Изтегляне


112 изтегляния от 3.6.2020 г.