СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Методът „Детски умения“ и съвременното предучилищно образование


Автори:
Красимира Петрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 44-49

Резюме:

The Kids’ Skills method of Ben Furman for creative ideas and technologies, appropriate for preschool aged children is presented. This is an educational tool and a way for solution of problems and it helps of children to overcome difficulties achieving new skills. Funny, intelligible and trough different activities it extend behavioral experience of children.


Ключови думи:

child skills; preschool age; behavioral experience.

Изтегляне


201 изтегляния от 3.6.2020 г.