СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 311 от 1.2.2018 г.)

Огнище на просвета, култура и надежда
Марин Люлюшев
(изтегляния 319 от 1.2.2018 г.)

Въвеждане в храма на Мелпомена
Мариана Цоневска
(изтегляния 211 от 1.2.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 213 от 1.2.2018 г.)

Годишнини и юбилеи
(изтегляния 231 от 1.2.2018 г.)