СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1996 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 244 от 17.1.2018 г.)

Климент Охридски (1080 години от смъртта му)
Жечо Атанасов
(изтегляния 255 от 17.1.2018 г.)

Философски подходи в развитието на образованието
Димитър Павлов
(изтегляния 523 от 17.1.2018 г.)

Образователни стандарти
Тодор Ангелов
(изтегляния 258 от 17.1.2018 г.)

Методологически равнища и подходи към интерпретацията на "Аз"-а
Красимира Йонкова
(изтегляния 254 от 17.1.2018 г.)

Подготовка на 6 - 7-годишните деца за обучението по труд и техника в I клас
Тодорка Николова Радка Гайдова
(изтегляния 269 от 17.1.2018 г.)

Взаимодействие на изпълнителски изкуства в обучението на студенти-педагози
Галя Данчева Стефка Бочева
(изтегляния 293 от 17.1.2018 г.)

Нови идеи в проблематиката на масовото поведение
Красимира Йонкова
(изтегляния 290 от 17.1.2018 г.)

Педагогически факултет - партньор в проект на програма "Темпус"
Маринела Великова
(изтегляния 258 от 17.1.2018 г.)