СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 227 от 17.1.2018 г.)

За приносите в педагогиката
Жечо Атанасов
(изтегляния 256 от 17.1.2018 г.)

Педагогическото общуване в учебно-възпитателния процес
Петър Петров
(изтегляния 5493 от 17.1.2018 г.)

Личност и социални ценности
Красимира Йонкова
(изтегляния 250 от 17.1.2018 г.)

Педагогическите задачи като средство за постигане на професионално майсторство
Катя Симеонова Тодорка Николова
(изтегляния 610 от 17.1.2018 г.)

Защо (не) се спори за личността на софиста?
Лъчезар Андреев
(изтегляния 530 от 17.1.2018 г.)

Същност на изображението в детската рисунка
Мариана Мойнова
(изтегляния 1033 от 17.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 218 от 17.1.2018 г.)

IN MEMORIAM
(изтегляния 258 от 17.1.2018 г.)