СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2000 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 242 от 27.11.2017 г.)

Социално-педагогически апексти на проблема "бедност"
Розалия Кузманова-Карталова
(изтегляния 830 от 27.11.2017 г.)

Моделиране формирането и оптимизирането на учебни планове
Емилия Тодорова Мариана Петрова
(изтегляния 252 от 27.11.2017 г.)

Изкуството и естетическото възпитание
Пламен Легкоступ
(изтегляния 2319 от 27.11.2017 г.)