СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2001 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 238 от 27.11.2017 г.)

Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение
Мариана Петрова
(изтегляния 309 от 27.11.2017 г.)

За структурата и формата на урочния план
Маринела Михова
(изтегляния 9440 от 27.11.2017 г.)

Към практиката на семейното консултиране и терапия
Венка Кутева-Цветкова
(изтегляния 1341 от 27.11.2017 г.)

За музикалната грамотност на самодейния хор
Цветелина Славова
(изтегляния 322 от 27.11.2017 г.)

Аспекти на балетното образование
Рени Христова-Коцева
(изтегляния 273 от 27.11.2017 г.)