БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
ISSN: 2535-1346 (Online)
ISSN: 1314-4065 (Print)
Лиценз:

Балканите - език, история, култура


SUDOC

1.Интердисциплинарни аспекти на балканистичните проучвания:език, история, култура, религия–актуални проекции на Балканите; балканско обществознание: исторически, социологически и политически аспекти; историята на балканските народи в езика, митологията и народното творчество; език и общество–езикова ситуация и езикова политика в балканските страни; мажоритарни и миноритарни езици; национални и регионални идентичности; език и култура–балканската езикова картина на света; география на образователното пространство–образователни концепти в балканистиката.

2.Балканското езиково пространство:балкански езиков съюз vs. езиците на Балканите; ареална лингвистика; съпоставителни изследвания на балканските езици: граматика, лексика, семантика, фразеология; социолингвистика–балканските книжовни езици в историческа и съвременна перспектива; българският език в контекста на балканистиката.
3.Религия и всекидневие на Балканите:религия и идентичност; ритуали и всекидневие; погребални обичаи и некрополи; топоси на сакралното във всекидневието; храмът–сакралното място във всекидневието на човека; религия на всекидневието (народен ислям, народно християнство); култът към светците във всекидневието на Балканите; юдаизъм, ислям, католицизъм–ортопраксиалност на всекидневието; религия, държава и религиозни институции.
4.География, общество и култура на Балканите:природни и културни ландшафти; социалноикономическа  география; културен туризъм.
5.Балканските литератури в динамиката на времето:литературата като естетика на балканската диалогичност; литературата и културата–свободната територия на балканския дух.