БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Отговорен редактор: 

проф. д-р Красимира Мутафова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България 

 

Редакционна колегия: 

Проф. д-р Анастасия Петрова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България 

Проф. д-р Стела Дерменджиева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България 

Проф. д-р Ценка Иванова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България 

Доц. д-р Надежда Христова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България 

Гл. ас. д-р Мартин Дойков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България 

проф. д-р Айше Каяпънар, Университет „Намък Кемал“ – Текирдаг, Турция

Проф. д-р Даниела Буша, Института по история „Николае Йорга”, Румънска академия на науките  Букурещ, Румъния 

Проф. д-р Гордана Драгин, Университ в Нови Сад, Сърбия

Доц. д-р Зейнеб Дорток Абаджъ, Университет „Улудаг” – Бурса, Турция

Д-р Хелена Пина, Университет в Порту, Португалия 

Д-р Сава Стаменкович, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България 

Ралица Къцаркова, технически сътрудник, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, България 

 

Адрес на редколегията:

проф. д-р Красимира Мутафова, тел.: 00359 062 618 248, каб. 528 (Ректорат)

Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

kmutafova@mail.bg 

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

( тел. 062 618 295)