БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2008 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 372 от 6.7.2017 г.)

Балканите - език, литература, история
Драган Жунич
(изтегляния 298 от 6.7.2017 г.)

Пелтасти и педзетайри
Живко Жеков
(изтегляния 317 от 6.7.2017 г.)

"Националната" доктрина на средновековните българи
Йордан Андреев
(изтегляния 353 от 6.7.2017 г.)

Българското присъствие в Атинския университет през ХIХ век
Димитриос Румпос
(изтегляния 327 от 6.7.2017 г.)

Дейността на Джордж Бюкянан в София (1904 - ­1909 г.)
Йордан Петров
(изтегляния 318 от 6.7.2017 г.)

Кодификация на македонския книжовен език
Стоян Киселиновски
(изтегляния 241 от 6.7.2017 г.)

Косовският мит ­ ретроспекции и съвременни версии
Мариана Йовевска
(изтегляния 336 от 6.7.2017 г.)

Балканската културна парадигма през периода IV­ХIII в.: опит за дефиниране
M. Каталин Думитрашку Адриана Кътея
(изтегляния 226 от 7.7.2017 г.)

Още веднъж за произхода на кумството у българите
Мария Иванова
(изтегляния 698 от 7.7.2017 г.)

Саръ Салтък и балканската алевийско-бекташийска култура
Джошкун Кьокел
(изтегляния 377 от 7.7.2017 г.)

Балканите -­ географски ценности на учебното познание
Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 555 от 7.7.2017 г.)

Румънският език ­ романски и балкански език
Аида Тоди
(изтегляния 785 от 7.7.2017 г.)

Българската литература в Турция
Зейнеп Зафер
(изтегляния 632 от 7.7.2017 г.)