БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2011 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 338 от 7.7.2017 г.)

Трите края и четвъртият
Драган Жунич
(изтегляния 404 от 7.7.2017 г.)

Някои аспекти от балканската политика на Шарл І д’Анжу
Момчил Младенов
(изтегляния 431 от 7.7.2017 г.)

Европейското Просвещение и Балканите
Владимир Владов
(изтегляния 2862 от 7.7.2017 г.)

Румъния и България през 1956 г.
Магдалена Тица
(изтегляния 413 от 7.7.2017 г.)

НАТО на Балканите в края на ХХ век
Стефан Анчев
(изтегляния 365 от 7.7.2017 г.)

Jezik i identiteti u uslovima globalizacije
Любиша Митрович
(изтегляния 344 от 7.7.2017 г.)

Пътните бележки на Селим Сърръ Тарджан за София (1932)
Хюсеин Мевсим
(изтегляния 243 от 7.7.2017 г.)

Решаването на проблема с руините в Елбасан
Джерджи Шкау
(изтегляния 530 от 7.7.2017 г.)

Географията в балканската политика на Румъния
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 606 от 7.7.2017 г.)

География на българското черноморско културно пространство
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 476 от 7.7.2017 г.)

Границите на Балканите – география, история, иконография
Пламен Парашкевов
(изтегляния 1697 от 7.7.2017 г.)

Балканите в учебното географско познание
Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 1460 от 7.7.2017 г.)

Академичното четене и интеркултурната компетентност
Силвия Грудкова
(изтегляния 306 от 7.7.2017 г.)

Традицията като фактор за балканския мултикултурализъм
Наталия Йованович
(изтегляния 950 от 7.7.2017 г.)

Културният образ на българската общност в добруджанската преса в края на ХІХ в.
Адриана Кътея Мадалина Ласка
(изтегляния 229 от 7.7.2017 г.)

Медиите между толерантността и омразата
Зоран Арацки
(изтегляния 221 от 7.7.2017 г.)

Знаците на езика и балканският когнитивен модел
Анастасия Петрова
(изтегляния 229 от 10.7.2017 г.)

Fluviul Dunărea în discursul culturii antropologice
Красимира Колева
(изтегляния 310 от 10.7.2017 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 270 от 10.7.2017 г.)