БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2013 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 312 от 11.7.2017 г.)

Предговор
Красимира Мутафова
(изтегляния 285 от 11.7.2017 г.)

Preface
Красимира Мутафова
(изтегляния 262 от 11.7.2017 г.)

Балканските мостове на познание (Балканите – език, история, култура (II)
Красимира Мутафова Стела Дерменджиева Ценка Иванова
(изтегляния 965 от 11.7.2017 г.)

Папството в Авиньон, Византия и България
Момчил Младенов
(изтегляния 690 от 11.7.2017 г.)

Eкзархията като българска протодържава
Петко Петков
(изтегляния 875 от 11.7.2017 г.)

Двуликият Янус: магия и магически практики във Византия
Димитър Димитров
(изтегляния 1115 от 11.7.2017 г.)

Еврейската общност в Янина: история и цивилизация
Елени Курманци
(изтегляния 517 от 11.7.2017 г.)

Тулча – мултиетничен и мултикултурен град
Лиджиа Дима
(изтегляния 392 от 11.7.2017 г.)

След Вавилон
Гьокхан Демир
(изтегляния 345 от 11.7.2017 г.)

Културният фактор в езиците – реторични структури в различни култури
Солзица Поповска Даница Пирсл
(изтегляния 347 от 11.7.2017 г.)

Гръцкият език и европейската цивилизация
Димитриос Румпос
(изтегляния 835 от 11.7.2017 г.)

Местоименно изразяване на вежливост в румънския език (в съпоставка с българския език)
Руксандра Ламбру Силвия Михайлеску
(изтегляния 540 от 11.7.2017 г.)

Думите класификатори за съвкупности от птици и животни
Велин Петров
(изтегляния 1773 от 11.7.2017 г.)

Балканите: география, култура, ценности
Петя Събева Ценка Иванова
(изтегляния 4048 от 11.7.2017 г.)

Географски аспекти на транспортната интеграция на България
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 382 от 11.7.2017 г.)

Долината на Дунав – геополитически аспекти
Мадалина-Теодора Андреи Петронела-Соня Недеа Флорин Вартоломей Цезар Герасим Юлиана Поп
(изтегляния 274 от 11.7.2017 г.)

Долината на Прут – оста на румънско-молдовското културно разнообразие
Мадалина-Теодора Андреи Флорин Вартоломей Цезар Герасим Юлиана Армас
(изтегляния 254 от 11.7.2017 г.)

Западът и Изтокът като географски и ментални конструкции
Пламен Парашкевов
(изтегляния 487 от 11.7.2017 г.)

Аграрните клъстери
Иван Марков
(изтегляния 688 от 11.7.2017 г.)

Културно-познавателни маршрути – ресурс за обучението на студенти по Културен туризъм
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 1327 от 11.7.2017 г.)

Шоплука и възможностите за развитие на алтернативен туризъм
Милен Пенерлиев Светла Стоилова
(изтегляния 318 от 11.7.2017 г.)

Картографските представи и Балканите в учебното съдържание
Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 378 от 11.7.2017 г.)

За авторите
(изтегляния 300 от 11.7.2017 г.)