БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2015 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 360 от 13.7.2017 г.)

Предговор
Красимира Мутафова Стела Дерменджиева Ценка Иванова
(изтегляния 313 от 13.7.2017 г.)

Introduction
Красимира Мутафова Стела Дерменджиева Ценка Иванова
(изтегляния 372 от 13.7.2017 г.)

Мантинея и Спарта – победа и поражение
Живко Жеков
(изтегляния 574 от 13.7.2017 г.)

Румънските културни представи за Централна Европа
Даниел Цитирига
(изтегляния 287 от 13.7.2017 г.)

Енорийска мрежа в нахия Видин през ХVІ–ХVІІІ век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 654 от 13.7.2017 г.)

Модели за пренасяне на сакралност І: град Самоков
Константин Рангочев
(изтегляния 644 от 13.7.2017 г.)

Град Самоков в спора за родно място на Паисий Хилендарски
Елисавета Стойчева
(изтегляния 614 от 13.7.2017 г.)

Истанбул – от транс- континентален към световен град
Петър Стоянов
(изтегляния 559 от 13.7.2017 г.)

Сърбия, Косово, Македония и албанската национална идентичност
Пламен Парашкевов
(изтегляния 871 от 13.7.2017 г.)

Български организации и училища в Република Кипър
Поля Йорданова
(изтегляния 558 от 13.7.2017 г.)

Пространства и граници в обучението по география и икономика
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 562 от 13.7.2017 г.)

Дидактико-географска интерпретация на балканското пространство
Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 240 от 13.7.2017 г.)

Южноморавската морфоструктурна зона (източната част на Балканския полуостров)
Светла Станкова Цанко Цанков
(изтегляния 244 от 13.7.2017 г.)

Картата на Дунавския вилает, 1869 г.
Андрей Андреев
(изтегляния 676 от 13.7.2017 г.)

Приложение на метода на проектите при изучаване на население и селища
Росица Владева Стела Дерменджиева
(изтегляния 967 от 13.7.2017 г.)

Српска савремена литература у балканском контексту
Стана Смилкович
(изтегляния 214 от 13.7.2017 г.)

Българските езикови острови на Балканите
Йовка Тишева
(изтегляния 405 от 13.7.2017 г.)

За превода на културните реалии от гръцки език
Димитриос Румпос
(изтегляния 418 от 13.7.2017 г.)

Изразяване на приблизително количество в румънския и българския език
Руксандра Ламбру Силвия Михайлеску
(изтегляния 280 от 13.7.2017 г.)

За Авторите
(изтегляния 258 от 13.7.2017 г.)

Notes on Contributors
(изтегляния 387 от 13.7.2017 г.)