БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2017 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 597 от 27.10.2017 г.)

Предговор
(изтегляния 463 от 27.10.2017 г.)

Философът–басилевс
Живко Жеков
(изтегляния 491 от 27.10.2017 г.)

Византия и византийците в саги на Снори Стурлусон
Ивелин Иванов
(изтегляния 575 от 27.10.2017 г.)

Балканска културна конфедерация
Драган Жунич
(изтегляния 530 от 27.10.2017 г.)

Друштвена (не)моћ жена у проституцији у државама Балкана
Драгана Пејовић
(изтегляния 484 от 27.10.2017 г.)

Типологиjа балканских клитика
Jaсмина Поповић Ђорђе Божовић Борко Ковачевић
(изтегляния 490 от 27.10.2017 г.)

Български фамилни имена с основи от балкански езици
Людвиг Селимски
(изтегляния 1960 от 27.10.2017 г.)

Епизоди от Лизий – жени и погребение
Стела Монева
(изтегляния 471 от 27.10.2017 г.)

Бариери и мостове на Балканите
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 617 от 27.10.2017 г.)

Обработка, анализ и визуализация на здравната информация
Димитър Симеонов
(изтегляния 849 от 27.10.2017 г.)

Съвременни геоикономически аспекти на Балканите
Лъчезар Йорданов
(изтегляния 630 от 27.10.2017 г.)

Националната и регионална идентичност в проекти, свързани с културния туризъм
Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 889 от 27.10.2017 г.)

“Устойчивото развитие” – ключов аспект на географското образование
Мая Василева Георги Коцев Десислава Полеганова
(изтегляния 1016 от 27.10.2017 г.)

Балканите като пространство – дидактическа интерпретация в училищната география
Лъчезар Йорданов Петя Събева Стела Дерменджиева
(изтегляния 753 от 27.10.2017 г.)

За Авторите
(изтегляния 460 от 31.7.2018 г.)