БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Балканите - език, история, култура, 2019 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 134 от 8.6.2020 г.)

Предговор
(изтегляния 117 от 8.6.2020 г.)

Обредно лекуване с вода при бездетство у българите
Илияна Ганчева
(изтегляния 213 от 8.6.2020 г.)

Τροφη или за храненето в Древна Гърция
Ваня Лозанова-Станчева
(изтегляния 159 от 8.6.2020 г.)

"Еснафът без мисия не е еснаф" - генезис на цеховата структура
Десислава Димитрова
(изтегляния 379 от 8.6.2020 г.)

Обръщението елкаб като задължителен елемент в османските документи
Мийрям Салим, Вежди Хасан
(изтегляния 148 от 8.6.2020 г.)

За произхода на 42 неясни или спорни фамилни имена
Людвиг Селимски
(изтегляния 141 от 8.6.2020 г.)

Transformãri sintactice în cadrul frazei din traducerile literare bulgaro-române
Силвия Михайлеску
(изтегляния 109 от 8.6.2020 г.)

Етикетният език в говора на село Шищавец (Р Албания)
Миранда Бело
(изтегляния 108 от 8.6.2020 г.)

Geopolitical Assessment of Cultural Diffusion in the Moscopole (Voskopoja) of the 18th Century
Арбен Белба
(изтегляния 103 от 9.6.2020 г.)

Хърватският сабор и идеята за субдуализъм (1914-1918 г.)
Пресиян Конакчиев
(изтегляния 104 от 9.6.2020 г.)

Градски туризам као елемент урбане регенерациje подграђа Петроварадинске тврђаве
Вук Гарача, Светлана Вукосав, Милан Брадић, Невена Ћурчић
(изтегляния 81 от 9.6.2020 г.)

Delatnost ekonomski aktivnog stanovništva pojedinih etnièkih grupa na prostoru severne regije Srbije (region Vojvodine)
Milka Bubalo-Živkovič, Tamara Lukič, Bojan Đerčan
(изтегляния 849 от 9.6.2020 г.)

"Погранична география" - Босна и Херцеговина между вчера и утре
Пламен Парашкевов
(изтегляния 108 от 9.6.2020 г.)

Геодемографска характеристика на Република Турция
Лейла Шефкъ
(изтегляния 136 от 9.6.2020 г.)

Евалуациjа стања и аспекти туристичког уређења обjeката и индустриjског наслеђа у Бачкоj (Воjводина)
Светлана Вукосав, Вук Гарача, Милан Брадић, Невена Ћурчић
(изтегляния 68 от 9.6.2020 г.)

Културното наследство в региона на планината Тродос
Поля Постомпирова
(изтегляния 149 от 9.6.2020 г.)

Гранулометричен състав на пясъка на Крапецкия плаж
Галин Петров
(изтегляния 130 от 9.6.2020 г.)

Някои особености на самовъзстановяването на ландшафтите в България
Никола Тодоров, Мария Петрова
(изтегляния 93 от 9.6.2020 г.)

Частните училища в Кърджалийски регион (1919-1939 г. )
Мустафа Емурла
(изтегляния 192 от 9.6.2020 г.)

За авторите
(изтегляния 86 от 9.6.2020 г.)