БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етикетният език в говора на село Шищавец (Р Албания)


Автори:
Миранда Бело

Страници: 182-194

Резюме:

The report presents material from the speaking community about the blessings and good wishes, the Bulgarians of Shishtavec village (Republic of Albania). The collected material shows a well shaped and very rich category with blessings and good wishes to reveal important features of typological Shishtavec Bulgarians. They are loving, generous and positive emotional stressed. Wishes are associated with good wishes, good health for families, long and happy life, success and more.


Ключови думи:

Bulgarian speaking community, the Bulgarians of Albania, Gorani.

Изтегляне


110 изтегляния от 8.6.2020 г.